Satnica „19. Međunarodnog takmičenja harmonikaša Loznica 2017.“

Satnica „19. Međunarodnog takmičenja harmonikaša Loznica 2017.“

(25.03.2017. - subota)

 

10:00-10:15 Otvaranje takmičenja

 

Baby“ kategorija

10:15-10:25 nastup takmičara

10:25-10:30 žiriranje kategorije

 

A“ kategorija

10:30-11:00 nastup takmičara

11:00-11:15 žiriranje kategorije

 

B“ kategorija

11:15-12:00 nastup takmičara

12:00-12:15 žiriranje kategorije

 

C“ kategorija

12:15-12:45 nastup takmičara

12:45-13:00 žiriranje kategorije

 

13:00-14:00  P A U Z A

 

D“ kategorija

14:00-15:00 nastup takmičara

15:00-15:30 žiriranje kategorije

 

E“ kategorija

15:30-16:15 nastup takmičara

16:15-16:30 žiriranje kategorije

 

F“ kategorija

16:30-18:00 nastup takmičara

18:00-18:30 žiriranje kategorije

 

18:30-19:00 Svečani koncert pobednika